Tidrapportering med Fakturan.nu

Vem ska faktureras, när och hur mycket?

Håll reda på många olika kunder, arbetsuppgifter, timmar och timpriser på ett enkelt sätt. Starta och stoppa klockan i programmet eller efterregistrera. Fakturera med ett klick.